Hачало
Жоао де Деус
Каза де Дом Инасио
Дуxовни лечители
Кристално легло
Жоао де Деус в Германия
Пътувания до Kаза
Предложени книги
Молитви
Моите благословени картини
Снимки
Преживявания
За мен
Полезни линкове
Koнтакт
Обърнете внимание
Ha немски
На английски
 

Бих искала да благодаря на Духовния Свят за насоките, подкрепата, подаръците и чудесата, които получих и на Жоао де Деус за безпримерната му служба в полза на човечеството.

 

БОГ

Бог е светлина и любов. Всичко е едно. Всичко е Бог. Бог е в нас. Ние сме Бог.

 Духовност

Духовността е връзка с божественото, нашето възвръщане към божественото начало.

Духовно изкуство

Божествената красота, изразена като изкуство във всяка форма, докосва душата и позволява в един миг на издигане контакт с безсмъртния дух, връзка с божественото и единението.

Художникът като духовен посланик на светлината

За мен изкуството има голямо значение и е важен инструмент за разгръщането на Божествения план на Земята. Като художник се виждам като съ - творец с Бога и матереализирам неговите послания като видими форми и осезаеми енергии в картините си. Започвам работата си с молитва или медитация, с молба за връзка с духовния свят и божествено напътствие. В акт на несъзнателно възприемане чрез медиално виждане, слушане и усещане получавам картини от ангели и архангели, майстори и същества на космическата йерархия, към които чувствам дълбока връзка.

Божествените видения и вдъхновения имат дълбок хармонизиращт и енергетичен ефект на тялото, духът и душата, допринасят за развитието на човешкото съзнание и по този начин действат и моите картини, като носител на енергия и източник на Божествените послания.

От дете рисувам със страст и в течение на живота ми получих достъп до по-висшите сфери на светлината и до старите си умения и знания. Моят канал и третото ми око се отвориха и аз започнах с благодарност да получавам посланията на духовния свят. Личният опит с божествените сили и фините енергии разшири моето съзнание. Този път беше съпроводен с процеси на вътрешен растеж и дълбока трансформация. Аз преживях голямо докосващо напътствие, съпроводено с търпение, доверие, вяра, обновение, любов и много, много чудеса. Това беше подкрепено с интензивното ми занимание с медитация, обучението ми в ченълинг и работата с енергия и духовно лечение.

Моята мисия

През декември 2010 г. направих изложба на моите енергийни картини, която се посрещна с много положителни отзиви от страна на посетителите. Вдъхновена по този начин, аз реших да репродуцирам една част от моите картини.

Аз си обещах с част от приходите от продажбата на картините да подкрепям Каза де Дом Инасио де Лойола и други проекти, които се нуждаят от помощ, за да споделя част от успеха си с другите.

Първият ми контакт с Каза де Дом Инасио де Лойола беше преди четири години. На една среща с водач от Казата от Англия, която се казва Анита Фулър, беше представен изцелителния център на Жоао де Деус. Чрез филма за него, който беше показан и прекрасната медитация, се усетих докосната в дълбочината на душата ми.

От тогава това преобразяващо съприкосновение с Казата непрекъснато се усилва и заедно с него нараства желанието ми да помагам на хората. През следващите години информирах много хора за изцелителната дейност на Жоао де Деус и по този начин предадох този дар да влезеш в контакт с Бог и невидимити лечители.

През август 2010 година получих великолепната новина, че Жоао де Деус ще дойде във Виена от 28 до 31 март 2011 година. Чрез божествено напътствие получих честта да бъда в екипа, обслужващ семинара във Виена. Моята работа там беше да  консултирам  и превеждам на българската група.

По този начин получих възможността да изпитам голяма радост и удовлетворение от това да служиш на ближния.Тези дни бяха придружени от чудеса и божествена любов.

Голям дар за мен беше благословията от д-р Хосе Валдивино, въплътен в Жоао де Деус, който с една изключителна благодатна любов разгледа и подписа моята картина "Исус", казвайки: "Да, това е Той, Той така изглежда, ти си го направила много добре! ".

Не след дълго, се сбъдна моето желание да стана официален водач на групи от България до Казата, с което искам да помагам и да служа на хората.